LIYE

Lions International Youth Exchange Program

De wereldwijde Lionsorganisatie organiseert vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw jaarlijks in de zomer een internationale jeugduitwisseling. Jongeren in de leeftijd tussen 17 t/m 21 jaar (peildatum is 1 juli) krijgen onder het Lions International Youth Exchange Program of LIYE de gelegenheid om met jongeren uit andere landen een aantal weken op te trekken in landen tot in verre uithoeken van de wereld.

LIYE bestaat uit een verblijf (homestay) bij een gastgezin met daaraan gekoppeld een Lions jeugdkamp. Het verblijf duurt in totaal 3 à 4 weken. Doel is dat uitgezonden jongeren de onderlinge internationale verstandhouding tussen verschillende culturen versterken en begrip en respect voor leeftijdgenoten uit andere landen opbouwen. De homestay dient er toe om met de gebruiken van een ander land vanuit een gezin kennis te maken terwijl het jeugdkamp gewoon ‘samen lol’ is. De Lions zorgen voor een gedegen en betrouwbare organisatie van deze internationale jeugduitwisseling.

Onder het Lionsmotto ‘We serve’ stelt de Lionsvereniging Alkemade jaarlijks een prijs beschikbaar in het kader van het initiatief van de gemeente Kaag en Braassem van de verkiezing van de ‘Vrijwilliger van het Jaar’. De prijs houdt in dat de gekozen ‘Jonge Vrijwilliger van het Jaar’ op kosten van de Lionsvereniging Alkemade deelneemt aan een internationale jeugduitwisseling binnen Europa. De reis- en verblijfkosten worden vergoed met daarnaast een zakgeld. De Lions Youth Officer van de Lionsvereniging Alkemade begeleidt de prijswinnaar bij de voorbereiding van zijn buitenlandse reis.

Voor meer informatie over de Lions International Youth Exchange wordt verwezen naar de www.lions.nl onder het tabblad Jeugd voor reisverslagen.